Cum sa devin membru SPANDO?

Membrii Clubului au dreptul de a participa la toate activitatile organizate de club si sunt informati in permanenta cu privire la acestea.

Pentru a deveni membru in marea familie SPANDO trebuie doar sa completati si sa ne trimiteti CEREREA DE INSCRIERE valabila din momentul in care ati trimis-o pana in data de 1 SEPTEMBRIE a anului in curs.

De aici puteti face download actul necesar pentru a deveni membru:

Drepturile si obligatiile membrilor clubului SPANDO:
(conf.Cap.III,art.26,27 din Statutul Asociatiei Club sportiv Spando)

ART.26- Membrii Clubului au urmatoarele drepturi:

 • la preturi cu discount la activitatile organizate de club;
 • sa fie informati in permanenta cu privire la activitatile organizate de club;
 • sa participe la activitatile organizate de club
 • sa utilizeze baza tehnico-materiala a club
 • sa beneficieze de serviciile oferite de club
 • sa propuna imbunatatirea activitatii sectiilor din cadrul clubului
 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale clubului
 • au drept de vot in adunarea generala

ART.27 – Membrii clubului au urmatoarele obligatii:

 • sa respecte intocmai prevederile statutului clubului si reglementarile legale in materie
 • sa contribuie la organizarea si desfasurarea in bune conditii a activitatilor si actiunilor clubului
 • sa nu aduca nici o atingere prestigiului si imaginii clubului,prin actiunile si comportamentul lor
 • sa sustina prin actiunile lor activitatile si proiectele clubului
 • sa respecte orarul stabilit al activitatilor in care este implicat prin cererea de inscriere;