Inscriere

De aici puteti face download actele necesare pentru TABERELE DE SCHI ALPIN , Arena Platos 2017, SIBIU.

Membrii Clubului au dreptul la preturi cu discount la activitatile organizate de club si sunt informati in permanenta cu privire la activitatile organizate de club.

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR DE SCHI ALPIN SPANDO sezon 2016-2017

De aici puteti face download actele necesare pentru a deveni membru:

Drepturile si obligatiile membrilor clubului SPANDO:
(conf.Cap.III,art.26,27 din Statutul Asociatiei Club sportiv Spando)

ART.26- Membrii Clubului au urmatoarele drepturi:

 • la preturi cu discount la activitatile organizate de club;
 • sa fie informati in permanenta cu privire la activitatile organizate de club;
 • sa participe la activitatile organizate de club
 • sa utilizeze baza tehnico-materiala a club
 • sa beneficieze de serviciile oferite de club
 • sa propuna imbunatatirea activitatii sectiilor din cadrul clubului
 • sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere ale clubului
 • au drept de vot in adunarea generala

ART.27 – Membrii clubului au urmatoarele obligatii:

 • sa respecte intocmai prevederile statutului clubului si reglementarile legale in materie
 • sa contribuie la organizarea si desfasurarea in bune conditii a activitatilor si actiunilor clubului
 • sa nu aduca nici o atingere prestigiului si imaginii clubului,prin actiunile si comportamentul lor
 • sa sustina prin actiunile lor activitatile si proiectele clubului
 • sa respecte orarul stabilit al activitatilor in care este implicat prin cererea de inscriere;